flours

January 2022

Flours

AshProteinWheat flour type
USGermanFrenchItalian
~0.4%~9%pastry flour4054000
~0.55%~11%all-purpose flour550550
~0.8%~14%high gluten flour812801
~1%~15%first clear flour10501102
>1.5%~13%white whole wheat1600150Farina integrale di grano tenero